Project 2025

Decennia lang was KWSC Lauwe een vaste waarde in het Belgische nationale voetbal.
De White Star, ondersteund door de plaatselijke nijverheid die floreerde, met in het bijzonder de firma’s De Witte Lietaer en de NV Solidor, maakte in het begin van de jaren zestig de sprong van eerste provinciale naar derde klasse.
Gedurende zeventien jaar speelde Lauwe in die derde klasse. Het speelde twee keer de kwartfinales van de beker van België.
In die beker speelde het ook drie keer tegen RSC Anderlecht en verwierf het de bijnaam 'klein Anderlecht'.
Kortom een periode om met fierheid op terug te blikken.

Maar zoals in alles leef je niet met het verleden. Het is toekomst die telt.

De laatste jaren was KWS Lauwe door omstandigheden heel wat minder succesrijk en zakte de club af naar derde provinciale. De voetbaltrots van Lauwe was ver te zoeken.

Echter was er nog meer aan de hand. Door structurele en financiële problemen dreigde White Star Lauwe te verdwijnen. De roddels over het stoppen van KWSC Lauwe waren niet uit de lucht.

Het is duidelijk dat de roddel over het verdwijnen van KWSC Lauwe precies de spoorslag was nodig om een aantal mensen wakker te schudden.

Wij schrijven februari 2013

Met een aantal mensen die KWSC Lauwe in hun hart dragen, worden de handen in elkaar geslagen met als doel KWSC Lauwe opnieuw een toekomst te geven.

Die toekomst onder de naam KWSC LAUWE 2025 willen we graag gefaseerd opbouwen.

KWSC LAUWE 2025 staat voor HONDERD JAAR WHITE STAR LAUWE. We hebben de uitdaging aangegaan om White Star Lauwe met stamnummer 535 naar dat eeuwfeest te sturen.

Niet zomaar. Het is de bedoeling om KWSC Lauwe terug te geven wat die club toekomt: haar TROTS en FIERHEID. We hebben de kracht van de overtuiging om te slagen, om KWSC Lauwe opnieuw in gezonde financiële en sportieve wateren te loodsen.

Hiertoe is een stappenplan uitgewerkt.

Eerste stap : het budgettaire evenwicht

In het licht van een gezond financieel beheer willen we dat de exploitatie voor het eerste seizoen minstens ‘break even’ zal zijn, en dit in tegenstelling tot de afgelopen seizoenen.
Om dit de realiseren werd een strikt budget opgemaakt. Dit budget moet toelaten om alle premies, vergoedingen, kosten, e.d. stipt te betalen. Daarnaast zal een reserve aangelegd worden om de schuldenlast van de club af te lossen.

Tweede stap is aflossing, de regeling van de huidige schuldenlast.

Bij de planning hebben we voorzien om de schuldenlast waarmee de club kampt af te lossen over een periode van ten hoogste vijf jaar. Hieromtrent werden al heel wat afspraken gemaakt.

Zonder namen te noemen wensen wij dan ook onze dankbaarheid uit te drukken aan zij die het project mee mogelijk maken door zich constructief op te stellen m.b.t. hun hangende vordering.

Derde stap = sportieve stabiliteit, de klim naar boven.

Gezien alles eerder laat in een stroomversnelling is gekomen, is de club nog druk bezig om volgend seizoen een competitieve eerste ploeg en beloftenploeg in lijn te brengen.

Het was de bedoeling om de club op middellange termijn te brengen waar hij minstens thuishoort en dat is eerste provinciale. Met fierheid kunnen wij stellen dat deze doelstelling in de kortst mogelijk tijd gerealiseerd werd. WS Lauwe staat weer in eerste provinciale !

Vierde stap = de jeugdwerking.

White Star is altijd een kweekvijver geweest van voetbaltalent. Velen hebben hier hun opleiding genoten om later in de nationale reeksen furore te maken, zoals
Rudy Ducoulombier – Kortrijk, Waregem, Seraing, Sint-Truiden
Lorenzo Staelens – Kortrijk, Club Brugge, Anderlecht
Hein Vanhaezebrouck – Kortrijk, Harelbeke, Lokeren
Bart Maes (+) – Club Brugge

en recent nog Alessio Staelens (Cercle Brugge) en Dylan Seys (Club Brugge).

Nadat de jeugdwerking quasi volledig was uitgebloed, hebben ook hier enkele mensen een nieuwe start genomen.
De harde kern van vroeger nam weer de draad op en samen met verschillende jonge krachten kregen zij het voor mekaar dat er op vandaag alweer 13 jeugdploegen in competitie aantreden.

Vijfde stap = de clubstructuur.

Het is duidelijk dat die stappen niet kunnen gezet worden zonder dat er binnen de club een nieuwe structuur tot stand kwam.
Het huidige bestuur en het beschermcomité hebben elkaar de hand gereikt.
Zo werd de raad van Beheer, o.l.v. van Jan Verhoeve, uitgebreid met vier mensen van het beschermcomité en werd er ook een nieuw dagelijks bestuur opgestart.

Samen werken zij eendrachtig aan de toekomst van KWSC Lauwe, een club die lange jaren zoveel sportieve harten sneller deed slaan.

Leve geel en zwart, lang leve de Wietstar!