Het sportmedisch onderzoek

 • Algemeen klinisch onderzoek:
 • Sportspecifiek onderzoek:
 • Rustelektrocardiogram: op 14 en op 18 jaar wordt een rustelektrocardiogram uitgevoerd om enerzijds ritme- en geleidingsstoornissen, anderzijds mogelijke evolutie naar abnormale verdikking van de hartspier op te sporen.
 • Voor de beoordeling van het tracé baseert u zich op de ‘revised criteria’ voor de beoordeling van een sporter zonder hartklachten. Deze criteria vindt u hier.
 • Indien de sporter zich bij u op een andere leeftijd aanbiedt kan u een eerder ecg (van 14 of 18 jaar) toevoegen aan het dossier of een nieuw ecg afnemen indien geen ecg beschikbaar is. Wij beschikken graag van elke speler ouder dan 14 jaar over minstens 1 ecg tracé. Gelieve het tracé toe te voegen aan het verslag.

-biometrie: wegen, meten, BMI, (vetpercentage via huidplooimetingen of bioimpedantie indien u over het nodige materiaal beschikt)

-bloeddruk li én re (aangepaste manchet!), pols.

-gelijktijdige palpatie van radiale en femorale pols

-auscultatie hart en longen, palpatie buik en perifere pulsaties

-klinisch orthopedisch onderzoek:

 • statiek (voeten, knieën, heupen, wervelkolom)
 • beweeglijkheid wervelkolom (ante-, retro-, lateroflexie)
 • heupen, knieën, enkels
 • schouders, ellebogen, polsen
 • five time hop (vijf maal op li/re been huppelen) en eendenpas: pijn of onvermogen geeft indicatie dat er iets mis is met enkel/knie/heup.

-visus: gezichtsscherpte (snellen leeskaart), gezichtsveld (confrontatietest).

-status gebit.

 • Bilaterale drop jumptest
 • Single leg squat
 • Side bridging test

Uitvoering en interpretatie van deze drie testen vindt u op de site kwsclauwe.be via deze link.

Een goed uitgevoerd sportmedisch geschiktheidsonderzoek neemt al snel 30 à 40 minuten in beslag, wij adviseren dan ook een ereloon van 50 euro voor het basisonderzoek, 70 euro voor onderzoek met ECG aan te rekenen. Er is hiervoor geen terugbetaling voorzien door het RIZIV (advies RIZIV 2017 bevestigt eerdere adviezen). U kan hiervoor een getuigschrift verstrekte hulp gebruiken waarop u noteert ‘preventief sportmedisch onderzoek – geen terugbetaling’ of u maakt een aparte ereloonnota (waarvan dubbel in uw ontvangstenboek). De Onafhankelijke en Neutrale Ziekenfondsen en Partena ziekenfonds voorzien wel een gedeeltelijke terugbetaling. Uw patiënt vindt hiervoor de nodige formulieren op hun respectieve website.

Dank bij voorbaat voor de kundige uitvoering van het onderzoek en het bezorgen van het verslag (elektronisch of onder gesloten omslag).