Info voor de arts (huisarts - sportarts)

Geachte collega,

Mogen wij u vriendelijk verzoeken bij deze voetballer een preventief sportmedisch geschiktheidsonderzoek uit te voeren.

De sporter heeft op www.sportkeuring.bede medische vragenlijst ingevuld. Indien u een licentie hebt op het VASO-platform (Vlaamse Aanbeveling voor Sportmedisch Onderzoek), dan vindt u de vragenlijst terug op dit platform. Indien u geen licentie hebt hiervoor, dan heeft de sporter de vragenlijst voor u afgedrukt. Enkel de positief beantwoorde vragen zijn hernomen. Indien de sporter de vragenlijst niet invulde dan kan u dit samen met hem doen op www.sportkeuring.be.

Het bijhorende klinisch onderzoek voert u uit volgens het VASO-protocol via de site. Ingeval u geen licentie hebt vindt u hier de vereiste onderzoeken.