Info voor de speler / ouder

Beste speler, geachte ouder,

Sporten is gezond! Met dit motto stimuleren we onze kinderen om zoveel mogelijk in beweging te zijn, deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Soms zijn er evenwel omstandigheden of aandoeningen, gekend of niet gekend, die een risico vormen voor onze kinderen om op een veilige manier aan sport te doen. Als club wensen we dan ook aan preventie te doen en te voorkomen, in de mate van het mogelijke en haalbare, dat we voor verrassingen komen te staan.

Daarom vragen wij u om de twee jaar een sportmedisch geschiktheids- onderzoek uit te voeren. Dit kan bij uw eigen huisarts, bij een sportarts of bij de clubarts. De inhoud van dit onderzoek verschilt naargelang de leeftijd van de voetballer.

Het basisonderzoek voor álle leeftijden omvat een vragenlijst en een klinisch onderzoek. Op 14 jaar en 18 jaar wordt dit aangevuld met een rustelektrocardiogram (hartfilmpje in rust).

De vragenlijst vindt u op www.sportkeuring.be. Vul (samen met uw kind) de vragenlijst in en neem ze mee naar uw arts. U kan de lijst doorsturen naar een arts uit de lijst die je vindt bij ‘verzenden naar je arts’, of u kan ze afdrukken en meenemen naar je (huis)arts.

De arts (huisarts of sportarts) zal aanvullen waar nodig en de gevraagde onderzoeken uitvoeren. Klik hier voor een brief voor uw arts en hier voor de inhoud van het onderzoek. U kan hem ook beide linen bezorgen via medische info op de website.

U bezorgt het verslag onder gesloten omslag aan de clubarts Dr. Luk Buyse. De arts kan het ook doorsturen aan de clubarts via beveiligde elektronische communicatie (e-health box)

Dit onderzoek wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds aangezien het om een preventief onderzoek gaat. Het onderzoek kost normaal €50 (€70 met hartfilmpje). Een goed uitgevoerd onderzoek neemt immers al gauw 30 tot 45 minuten in beslag!