WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL OF KWETSUUR ?


 • Je vraagt aan je trainer of afgevaardigde een ongevalsaangifte.
  Er liggen ook formulier ter beschikking onder de hoofdtribune.
  Klik hier als je het wil downloaden.
 • Je gaat naar de dokter die jij verkiest. Je kan steeds terecht bij de clubdokter, dokter Luk Buyse, doch dit is geen verplichting!
 • Na het onderzoek vult de dokter het medisch getuigschrift in, zo gedetailleerd mogelijk.
  Let erop dat duidelijk ingevuld staat of er kinesitherapie, foto's of onderzoek door specialist noodzakelijk is.
 • Je vult zelf de andere zijde (aangifte van ongeval) zo volledig en correct mogelijk in :
  naam en stamnummer : KWSC LAUWE 00535
  naam en voornaam van de gekwetste : leesbaar schrijven a.u.b.
  aansluitingsnummer KBVB : als je dit niet weet, wordt het door onze clubdokter ingevuld.
  geboortedatum - adres
  functie : speler
  spelerscontract : nee
  beroep: student
  datum en uur ongeval: correct invullen
  omstandigheden van het ongeval : zo gedetailleerd mogelijk
 • Je bezorgt het formulier zo snel mogelijk bij de clubarts, dr. Luk Buyse, Spoorwegstraat 114, 8930 Lauwe of je deponeert het in de daartoe voorziene brievenbus onder de zittribune. Vergeet de klever niet !!
 • OPGELET : We hebben slechts 14 dagen de tijd, dus doe dit onmiddellijk !
 • Stop er een briefje bij met het rekeningnummer waarop kosten kunnen teruggestort worden.
 • Hou er rekening mee dat de KBVB een dossierkost van ongeveer 10 euro afhoudt.
 • Eens de blessure genezen is, alle rekeningen betaald zijn, bezorg je aan Dr. Buyse :
  a. de ORIGINELE FACTUREN en betalingsbewijzen
  b. een fotokopie van al deze papieren (maak ook een kopie voor jezelf)
 • LET WEL : eenmaal het MEDISCH ATTEST is ingevuld en ingediend is het verboden te trainen of te spelen, zolang er geen attest van genezing werd ingediend bij de clubarts.