VISIE EN MISSIEVISIE
We streven ernaar om de spelers op te leiden volgens de opleidingsfilosofie gepromoot door de KBVB. We kiezen er bijgevolg voor om de jeugdspeler op te leiden in de zin van attractief, aanvallend en vooral creatief voetbal vanuit een verzorgde opbouw. De speler heeft durf en overtuiging. De aangeboden opleiding is steeds in overeenstemming met zijn niveau en zijn belevingswereld. We vormen karakterspelers met de juiste mentaliteit om een wedstrijd te willen winnen en die ook kunnen omgaan met verlies. We zien voetbal als een collectieve sport en koppelen het collectief presteren aan het optimaal functioneren van het individu. De manier waarop gespeeld wordt is het doel, winnen in het spel is een doelstelling, maar gaat nooit ten koste van de opleiding van het jeugdige talent. We spelen het spel op een speelse - methodische - didactisch en pedagogisch verantwoorde manier en plaatsen de speler - het kind - centraal. Het is de bedoeling om een bepaalde huisstijl te ontwikkelen.

MISSIE
We streven ernaar om een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan te bieden. Het is de bedoeling om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Het uiteindelijke doel van onze opleiding is het leveren van sportprestaties op een voor elk zo hoog mogelijk niveau. Elke speler moet zich op zijn eigen en zo hoog mogelijk niveau kunnen ontwikkelen en spelen. De kwaliteit van de opleiding is dan ook aangepast aan de noden van de spelers. Als sportclub willen wij deel uitmaken van het sociale en maatschappelijke gebeuren binnen de gemeente.